Gaya APA

Doyle., S, A, C. (2019). Sherlock Holmes : Short Stories Volume 2 (Cet. 3). Jakarta: Kompas Gramedia (PT. Gramedia Pustaka Utama).

Gaya MLA

Doyle., Sir, Arthur, Conan. "Sherlock Holmes : Short Stories Volume 2". Cet. 3 Jakarta: Kompas Gramedia (PT. Gramedia Pustaka Utama), 2019. Text.