Gaya APA

Doyle., S, A, C. (2018). Sherlock Holmes : Short Stories Volume 1 (Cet. 4). Jakarta: Kompas Gramedia (PT. Gramedia Pustaka Utama).

Gaya MLA

Doyle., Sir, Arthur, Conan. "Sherlock Holmes : Short Stories Volume 1". Cet. 4 Jakarta: Kompas Gramedia (PT. Gramedia Pustaka Utama), 2018. Text.